Producent: Wojskowa Wytwórnia Sprzętu Przeciwgazowego

Maska wzorowana na francuskiej A.R.S. 1917, znana jako R.S.C. od nazwisk konstruktorów: Robert, Saunier, Cantot. Pierwsza maska przeciwgazowa na wyposażeniu Wojska Polskiego. Wyrób w Polsce zapoczątkowała polsko-francuska spółka Protekta, powstała w roku 1923. W oparciu o jej majątek w roku 1928 założono wytwórnię państwową. Zakład przy ulicy Słowackiego 57 na polecenie dyrekcji wysadzono we wrześniu 1939 roku.

Lokalizacja: dach schronu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego, ul Kilińskiego

Rzeźba maski w “towarzystwie” oryginalnego egzemplarza wraz z członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu.
Oryginalna maska przeciwgazowa