Producent: RZPS Radoskór

“Produktem podstawowym przedsiębiorstwa jest obuwie damskie. But damski jest asortymentem stosunkowo trudnym” – wyjaśnia wydany w roku 1985 w nakładzie 4 tys. egzemplarzy “Informator dla nowoprzyjmowanych”. Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Radoskór powstały w roku 1959 z połączenia Radomskich Zakładów Garbarskich, Radomskich Zakładów Wyrobów Rymarskich, Radomskich Zakładów Obuwia (przedwojenna Bata) i Skarżyskich Zakładów Obuwia. Utworzono kombinat wiążący zakłady z kolejnych etapów ciągu wytwórczego. “Miejmy jednak nadzieję, że przy dobrej woli obu partnerów trudności zaopatrzenia zostaną pokonane, a pożycie młodej pary okaże się zgodne i przykładne” – pisze doc. Edward Krzywicki, nestor polskiego garbarstwa. Radoskór stał się największym wytwórcą obuwia w Polsce z zatrudnieniem sięgającym 14 tys. osób. Na jego potrzeby w roku 1972 na Gołębiowie powstała największa w Europie garbarnia skór miękkich.

Lokalizacja: murek przy budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (przy fontannach), ul. Focha

Oryginalne półbuty – pierwowzór odlewu rzeźby.
Mężczyzna na stanowisku pracy w RZPS Radoskór
Rzeźba w zimowej aurze (fot. Twój Radom)